FOMC會議將到,美元指數升破95,黃金價格順勢回調,29日金價開攻看法不變

羅莉 <203.67.ab00.686d> 2015-10-22 06:43:32 1樓

美元指數20日均  落在95.3173
            60日均  落在95.8478


對應的參考金價與美元指數呼應價
 
          美元指數                        黃金價格
      95---95.3173              1168美元---1160美元
95.3173--95.8478              1160美元---1150美元

10月29日 金價開始上攻,美元指數開始回落的看法不變
 


返回討論列表