Πού είναι καθαρή γη

Πού είναι η καθαρή γη σε έναν λασπώδη και κακό κόσμο
回覆 Koukoubayia:Πού είναι η καθαρή γ...


回覆 Koukoubayia:...


回覆 Koukoubayia:Πού είναι η καθαρή γ...

σε έναν λασπώδη και κακό κόσμο回覆 淨土:σε έναν λασπώδη και ...